kadry i płace

kadry i płace

– zakładanie akt osobowych i ich weryfikacja
– sporządzanie dokumentów związanych z: przyjęciem pracownika, zmian w okresie zatrudnienia, zwolnienia,
– sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowujących
– obliczanie comiesięcznych składek i sporządzanie deklaracji ZUS i PIT
– sporządzanie list płac
– sporządzanie umów o dzieło i umów zlecenie
– sporządzanie karty wynagrodzeń
– wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
– reprezentacja klienta przed ZUS