Należy zgłosić wywóz gotówki z kraju.

Należy zgłosić wywóz gotówki z kraju.

Jeżeli wyjeżdżamy za granicę wywożąc kwotę większą niż 10.000 euro, należy to zgłosić służbom celnym lub organom Straży Granicznej.  Nie dotyczy to przekraczania granic  państw obszaru Schengen. Niezależnie od zgłoszenia wywozu gotówki polskim służbom, należy ustalić, jakie zasady dotyczące zgłaszania przywozu gotówki obowiązują w kraju, do którego się wyjeżdża.