Można zapytać skąd i co o Nas wiedzą firmy

Można zapytać skąd i co o Nas wiedzą firmy

Sytuacja:

Do osoby fizycznej dzwoni przedstawiciel firmy, który ma na celu sprzedać jakiś produkt marketingowy. Okazuje się, że dana osoba nie udostępniała żadnych danych osobowych tej firmie w celach marketingowych.

Osoba taka mam prawo napisać pismo (raz na pół roku) do jakiejkolwiek tego typu firmy proszę o udostępnienie im informacji skąd dana firma ma ich dane osobowę. Nie ma określonego wzoru takiego pisma, ale najważniejsze by umieścić na nim swoje dane i przy doręczeniu, bądź wysłaniu pocztą mieć potweirdzenie odbioru takiego pisma p-rzez firmę.

Firma ta ma 30 dni na odpowiedź i przekazanie na podany adres informację, o które ich zapytano w piśmie.

Jeśli natomiast po upływie tego terminu firma nie odpowie to za opłatą 10 zł mozna złożyć skargę do Generalnego inspektoratu ochrony danych osobowych, i w tym wypadku onui wymusza na firmie by przekazali potrzebne informację, o które się ubiegliśmy.

Wzór skargi można znaleźć na wzór

 

Źródło: Gazeta prawna