Minimalna wartość płacy podstawowej w 2014 roku.

Minimalna wartość płacy podstawowej w 2014 roku.

W roku 2013 minimalny zarobek na pełen etat wynosił 1600 zł brutto. W 2014 roku płata ta wzrosła o 80 zł brutto, stąd od 1 stycznia 2014 wynosi ona 1680 zł brutto.

 

W związku z powyższą zmianą zmieniły się również inne wartości płac, jak np dodatek z godziny nocne, bądź minimalna płaca za pierwszy rok pracy, itp.

 

Więcej na: artykuł