Minimalna stawka godzinowa już obowiązuje. Zobacz, ile wynosi

Minimalna stawka godzinowa już obowiązuje. Zobacz, ile wynosi

Prezydent podpisał nowelizację kodeksu pracy, która wprowadza istotne zmiany w uprawnieniach rodzicielskich. Jedną z nich jest likwidacja dodatkowego urlopu macierzyńskiego. W zamian zwiększony został wymiar urlopu rodzicielskiego. Ustawa przewiduje również inne zmiany: – urlop rodzicielski będzie można łączyć z pracą nawet przez 64 tygodnie – rodzice, którzy nie chcą rezygnować z pracy, będą mieli możliwość połączenia urlopu rodzicielskiego z pracą w niepełnym wymiarze do 64 tygodni, – 2 dni zwolnienia od pracy na dziecko będzie można wykorzystać w wymiarze godzinowym, – ojcowie będą mogli wykorzystywać urlopy ojcowskie w dwóch częściach, do ukończenia przez dziecko 2 lat, – ustawa wydłuża termin na złożenie przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego i wychowawczego z 14 do 21 dni po porodzie.

Źródło: Artykuł