Mikrofirmy i samozatrudnieni nie zapłacą składek ZUS? To zapowiedź z Twittera, specustawy nadal brak

Mikrofirmy i samozatrudnieni nie zapłacą składek ZUS? To zapowiedź z Twittera, specustawy nadal brak

Projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu i należnego podatku to jedyny dokument, jaki dotąd pojawił się w ramach pomocy w łagodzeniu skutków koronawirusa na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Poza tym pojawiła się zapowiedź, że samozatrudnieni i mikrofirmy przez trzy miesiące nie zapłacą za swoich pracowników składek ZUS.

  • Zeznanie CIT-8 będzie można złożyć do końca lipca – takie rozwiązanie proponuje minister finansów
  • Samozatrudnieni i mikrofirmy będą mieć wakacje od ZUS
  • Jest jednak jeden warunek – przychody samozatrudnionych nie mogą przekroczyć 15,6 tys. zł

Odroczenie w składaniu zeznań

Projekt obejmuje podatników, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończy się przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Zakłada wydłużenie terminu złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty należnego podatku do dnia 31 lipca 2020 r. Dotyczy osób osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku, a także instytucji pożytku publicznego i innych, dla których przychody z działalności pożytku publicznego stanowią co najmniej 80 proc. wszystkich przychodów.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli ustawy o CIT, podatnicy tego podatku są zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym – do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny.

– W aktualnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zasadne jest wprowadzenie dla niektórych podatników rozwiązań ułatwiających wywiązywanie się z ustawowego obowiązku rocznego rozliczenia podatku dochodowego – czytamy w uzasadnieniu.

Kwartał bez składek ZUS

Na Twitterze pojawiła się z kolei zapowiedź minister rozwoju Jadwigi Emilewicz oraz ministra w KPRM Łukasza Schreibera, że wszyscy samozatrudnieni i mikrofirmy (1-9 pracowników) przez trzy miesiące nie zapłacą za swoich pracowników składek ZUS. Projektu jednak brak.

Dla mikrofirm zwolnienie ma być niezależne od spadku przychodów firmy, a dla samozatrudnionych uzależnione od poziomu przychodu. – Z minister Jadwigą Emilewicz finalizujemy prace nad tarczą antykryzysową. Po analizie: wszystkie mikrofirmy przez trzy miesiące nie zapłacą ZUS-u za swoich pracowników. Zwolnienie niezależne od poziomu przychodów firmy – napisał Łukasz Schreiber.

Minister Emilewicz doprecyzowała, że zwolnienie obejmie też samozatrudnionych, których przychody nie przekraczają 15 600 zł. Nie podała jednak, jakiego okresu ten przychód dotyczy.

Rozwiązania mają być częścią projektu specustawy wdrażającej w życie rządowy pakiet antykryzysowy. W najbliższy piątek, 27 marca odbędzie się posiedzenie Sejmu, na którym specustawa będzie rozpatrywana.

Żródło: https://businessinsider.com.pl/