Masz słupy energetyczne na działce? Możesz otrzymać pieniądze

Masz słupy energetyczne na działce? Możesz otrzymać pieniądze

Kupiłem 4 ha gruntu, który jest częściowo przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową, a częściowo pod uprawy rolne. Przez działkę przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia. Zgodnie z przepisami w odległości 15 m od niego nie może być żadnych budynków ani nie mogą rosnąć drzewa. Oprócz tego działkę przecina na długości 40 metrów linia energetyczna z dwoma słupami. Czy jako nowy właściciel gruntu mogę jeszcze wystąpić do spółki gazownictwa i zakładu energetycznego o ustanowienie służebności przesyłu – pyta pan Michał.

Zakup gruntu z wybudowaną wcześniej infrastrukturą przesyłową nie wyklucza możliwości ubiegania się o ustanowienie odpłatnej służebności. Każdy kolejny właściciel nieruchomości może żądać rekompensaty za straty związane z ograniczeniem możliwości wykorzystania działki zgodnie z jej przeznaczeniem. Nawet wieloletnia zwłoka w wystąpieniu z żądaniem zapłaty nie może być rozumiana jako domniemane zrzeczenie się prawa do ustanowienia odpłatnej służebności związanej z korzystaniem z gruntu przez czerpiące z tego profity przedsiębiorstwo przesyłowe.

Źródło: Artykuł