Księgowość uproszczona (KPiR) oraz ewidencja ryczałtu

Księgowość uproszczona (KPiR) oraz ewidencja ryczałtu

prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami) w oparciu o dostarczone dowody księgowe, przy zachowaniu należytej staranności w rozumieniu k.c. w tym:
– prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
– prowadzenie ryczałtu
– prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
– prowadzenie ewidencji VAT sprzedaży i zakupów
– sporządzanie deklaracji podatkowych i zeznań rocznych