Kserowanie dowodu osobistego jest zgodne z prawem, ale lepiej na to nie pozwalać

Kserowanie dowodu osobistego jest zgodne z prawem, ale lepiej na to nie pozwalać

Podczas zakładania w banku lokaty przedstawiono mi alternatywę: albo zeskanują mój dowód osobisty, albo stworzą jego odpis. Odstąpiłam od zawarcia umowy, ponieważ pierwszemu rozwiązaniu jestem przeciwna, a jeśli chodzi o drugie, to nie wiem, na czym polega. Czy rzeczywiście odpis dokumentu tożsamości jest czymś bezpieczniejszym aniżeli pozwolenie na jego kserowanie lub skanowanie – pyta pani Julia

Problematyka kserowania oraz skanowania dokumentów tożsamości jest niezwykle złożona i wywołuje niemałe kontrowersje natury prawnej. Sądy, w tym te najwyższych instancji, stoją na stanowisku, że jest to czynność stricte techniczna (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 grudnia 2001 r., sygn. akt II SA 2869/2000), a więc decydujące dla oceny, czy wykonanie ksero dowodu osobistego, paszportu albo prawa jazdy pozostaje w określonej sytuacji legalne, jest to, czy podmiot sporządzający kopię (np. przedsiębiorca, z którym zawieramy umowę świadczenia określonych usług) jest uprawniony do zbierania danych zawartych w dokumencie tożsamości. Jeśli jest, to samo skserowanie lub zeskanowanie dokumentu tożsamości również.

Źródło: Artykuł