Korzystne dla firm propozycje z pakietu „100 zmian” zostały obronione.

Korzystne dla firm propozycje z pakietu „100 zmian” zostały obronione.

Ministerstwo Rozwoju (MR) zakończyło uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje projektu ustawy o poprawie otoczenia prawnego przedsiębiorców („100 dobrych zmian dla firm”).

Główne zmiany
– ograniczenie intensywności i uciążliwości kontroli w firmach
– wprowadzenie tzw. klauzuli pewności prawa
– umożliwienie firmom powoływania się na cudze interpretacje podatkowe
– przyznanie ochronnego waloru „objaśnieniom podatkowym”
– sumowanie terminów, co pozwoli nie obciążać odsetkami za zwłokę w przypadku błędów fiskusa (np. w razie uchylenia decyzji podatkowej)
– zwiększenie dostępności uproszczonej formy księgowości (podniesienie z 1,2 do 2 mln EUR limitu przychodów uprawniających do stosowania księgi przychodów i rozchodów)
– zwiększenie dostępności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (podniesienie ze 150 do 250 tys. EUR limitu przychodów uprawniających do ryczałtu ewidencjonowanego)
– uproszczenie prawa budowlanego, np.: skrócenie z 30 do 21 dni terminu rozpatrywania zgłoszeń budowlanych, zwolnienie niektórych robót budowlanych z obowiązku uzyskania pozwolenia, a nawet zgłoszenia
– podniesienie z 20 do 50 pracowników pułapu zatrudnienia wymagającego tworzenia w firmie funduszu świadczeń socjalnych
– zwiększenie ochrony akcjonariuszy (wspólników) mniejszościowych

Źródło: Artykuł