Kontrole samochodów zadeklarowanych jako służące tylko działalności

Kontrole samochodów zadeklarowanych jako służące tylko działalności

Urzędnicy skarbówki zabrali się za kontrolowanie podatników którzy zadeklarowali wykorzystywanie samochodów tylko do prowadzonej działalności. Nie mogą być one w żaden sposób wykorzystywane do celów prywatnych. Często tego typu kontrole przeprowadzane są w weekend na parkingach sklepowych, kontrolerzy pieczętują auta oznakowane co pozwala przypuszczać że są autami firmowymi i czekają na właścicieli.(kierowców), aby sprawdzić czy są to zakupu prywatne np. z dziećmi.

Źródło: artykuł