Wystawianie pustych faktur np. za paliwo

Wystawianie pustych faktur np. za paliwo

W przypadku sprzedaży paliwa osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzedawca jest zobowiązany do wydrukowania paragonu i wydania go kupującemu. W związku z zakupem paliwa nabywca może zwrócić się do sprzedawcy z żądaniem wystawienia faktury. W takiej sytuacji do egzemplarza faktury pozostającego u sprzedawcy dołącza się paragon.

Do organów podatkowych coraz częściej docierają sygnały o nieuczciwym procederze, który ma miejsce na stacjach paliw i dotyczy nieuprawnionego wykorzystania paragonów, które nie zostały wydane klientowi lub nie zostały odebrane przez faktycznych nabywców. Nieuczciwi pracownicy stacji paliw, w zamian za korzyść majątkową, wystawiają do takich paragonów faktury na zaprzyjaźnione firmy, które nie nabyły paliwa. Tak uzyskane faktury służą nieuczciwym podmiotom do zawyżenia kwoty podatku naliczonego oraz kosztów podatkowych.

W rezultacie, wystawienie faktury na rzecz innego podmiotu niż rzeczywisty nabywca paliwa, skutkuje powstaniem tzw. pustej faktury dokumentującej czynność, która nie została dokonana. Ministerstwo Finansów ostrzega, że taki proceder jest sprzeczny z prawem i wiąże się z negatywnymi konsekwencjami.

Źródło: Artykuł