Koniec z podwójną zaliczką na podatek!!!!

Koniec z podwójną zaliczką na podatek!!!!

W tym roku, do 20 grudnia 2012 r. nie będzie już wpłacana podwójna zaliczka na podatek dochodowy za okres listopad i okres grudzień (w kwocie wysokości zaliczki listopadowej) lub w przypadku kwartału zapłaty zaliczki w wysokości zaliczki za III kwartał. Do tego dnia trzeba będzie zapłacić tylko i wyłącznie zaliczkę za okres listopad.

Zaliczkę za grudzień 2012 r. jak i również IV kwartał, trzeba będzie zapłacić do 21 stycznia 2013 r. (gdyż 20 styczeń wypada w niedzielę).

Jeżeli natomiast do 20 stycznia 2013 r. zostanie złożone zeznanie roczne, przedsiębiorca może nawet uniknąć wpłaty za ostatnią zaliczkę.

Więcej na Kancelaria ONLINE: E-Sekreteriat