Komu prezes spółki składa rezygnację – ważna uchwała Sądu Najwyższego

Komu prezes spółki składa rezygnację – ważna uchwała Sądu Najwyższego

Oświadczenie o rezygnacji członka zarządu spółki kapitałowej składa się jednemu członkowi zarządu lub prokurentowi spółki.

Źródło: Artykuł