Komandytariusze tylko z NIP

Komandytariusze tylko z NIP

W rozliczeniu rocznym wspólnicy spółek komandytowych, jawnych, komandytowo-akcyjnych są zobowiązani do używania identyfikatora w postaci NIP, nie używają PESELA pomimo faktu, iż nie prowadzą działalności gospodarczej.

 

Więcej: Rzeczpospolita