Kogo skontroluje fiskus w 2015 roku

Kogo skontroluje fiskus w 2015 roku

Urzędy w 2015 roku będą kontrolować przede wszystkim firmy z 12 branż:

– doradztwo i inne usł. niematerialne,

– produkcja materiałów budowlanych, usługi budowlane,

– działalność agentów sprzedaży towarów, nieruchomości,

– handel hurtowy pozostały,

– produkcja i obrót metalami i produktami metalowymi,

– paliwa, recykling,

– motoryzacja, transport, logistyka,

– e-handel usł. informatyczne,

– produkcja i handel elektroniką.

 

Obszarem najbardziej zagrożonym nieprawidłościami jest VAT, błędy te dotyczą przede wszystkim:

– „odliczania podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług, z tytułu których podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia,

– niewykazywania do opodatkowania przychodów wynikających z wystawionych faktur, czy

– ewidencjonowania faktur zakupu niemających związku z osiąganym przychodem,

– prowadzenia sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej oraz

– błędnego określenia momentu powstania obowiązku podatkowego”.

Źródło: artykuł