Wynajem mieszkań a ewidencja za pomocą kas fiskalnych

Wynajem mieszkań a ewidencja za pomocą kas fiskalnych

Rozporządzenie, które zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku, obejmuje zwolnienie z obowiązku stosowania kas fiskalnych usług wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub wydzierżawionymi. Ma ono zastosowanie jednak tylko wtedy, gdy jeśli mamy firmę świadczenie to w całości udokumentowane jest fakturą. W przypadku osoby fizycznej zwolnienie dotyczy rozliczania całości wynajmu poprzez konto bankowe lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, najemcy muszą w takiej sytuacji dokładnie opisywać przelewy, aby można jednoznacznie określić czego dany przelew dotyczy.

Jeśli płatności z tytułu najmu nie są w całości przelewane na konto przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku wystawiania faktur VAT musi pilnować obrotów z tytułu najmu, po przekroczeniu limitu 20 000 zł obowiązkowa staję się ewidencja za pomocą kasy fiskalnej.

Źródło: artykuł