Kasy rejestrujące – nowa grupa podatników obowiązana do instalacji od 1 maja 2011 roku

Kasy rejestrujące – nowa grupa podatników obowiązana do instalacji od 1 maja 2011 roku

Przypominamy  , iż z  dniem 1 maja 2011 roku nowe  grupy podatników  mają obowiązek  instalacji kasy rejestrującej .

 

 

Do tej  grupy  zaliczamy podatników świadczących usługi m.in.:

– prawnicze , rachunkowe, księgowe , badania rynków i opinii publicznej doradztwa w prowadzeniu działalności gospodarczej i zarządzania

– rzeczoznawstwa , dedtektywistyczne i ochroniarskie

– rekrutacji i pozyskiwania personelu  , sekretarskie i tłumaczeń

– komercyjne pozostałe  , gdzie indziej niesklasyfikowane- m.in. oceny  zdolności kredytowej , usługi świadczone przez agencje inkasa

– ochrony zdrowia i opieki społecznej , pogrzebowe i pokrewne

– niektóre usługi związane rekreacja , kulturą i  sportem

– świadczone w gospodarstwach domowych

– objęte kartą podatkową: m.in. ślusarskie , krawieckie, hafciarskie, repasacji, wytwarzania mioteł

W przypadku  wątpliwości  prosimy  o kontakt z  Doradcą Podatkowym Arturem Lubicz-Posochowskim