KASA FISKALNA ON-LINE

KASA FISKALNA ON-LINE

KASA FISKALNA ON-LINE – zbliża się termin dla nowych branż.
Styczeń 2021 r – hotele, pensjonaty, gastronomia

UWAGA – gastronomia to jest np. w sklepie podgrzewanie kurczaka ( tzw. kurczak z grilla ) , hot-dog i inne produkty sprzedawane po obróbce .

Od stycznia 2021 r. zobowiązane do rejestracji na kasach fiskalnych online będą działalności:

a) świadczące stale lub sezonowo usługi, związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;

b) zajmujące się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.