Kary za nieprzekazanie do US sprawozdania finansowego od 2015 roku

Kary za nieprzekazanie do US sprawozdania finansowego od 2015 roku

Od 1 stycznia 2015 roku nieprzekazanie do urzędu skarbowego będzie podlegało karze grzywny za wykroczenie skarbowe m w wysokości od 175 zł do 35 000 zł. Wynika to z Ustawy z 29 sierpnia 2014 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Źródło: artykuł