Karta podatkowa na 2012 r.

Karta podatkowa na 2012 r.

Dnia 18.11.2011 została udostępniona informacja w sprawie stawek karty podatkowej. Kwoty, do której można, korzystać z karty przy świadczeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności,oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2012 r. (M.P. Nr 102, poz. 1028). 

Ze względu na fakt, iż co roku wzrasta wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, stąd stawki karty podatkowej są również co roku podwyższane odpowiednio proporcjonalnie. W 2012 r. będą one wyższe niż obowiązujące o ok. 4%.

Źródło: www.rcl.gov.pl