Kara za nieopłacanie składek

Kara za nieopłacanie składek

Pracodawca, który nie uiszcza opłat na Fundusz Pracy lub w opóźnionym terminie, może się spodziewać grzywny nie mniejszej niż 3 000 zł.

Pracodawca może obronić się przed grzywną jeśli dzień przed kontrolą zapłaci zaległości.

Pamiętać trzeba jednak, iż ZUS nałoży swoją karę w wysokości 100% wartości zaległej składki.

Również przedsiębiorcy, którzy zaniżają lub podają złe dane mogą otrzymać karę.