Jednolity podatek od 2018 roku. Zniknie PIT, składki na ZUS i NFZ

Jednolity podatek od 2018 roku. Zniknie PIT, składki na ZUS i NFZ

Zapadła już polityczna decyzja: będzie jednolity podatek – powiedział szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. To oznacza, że zniknie PIT, składki na ZUS i NFZ – zamiast tego każdy Polak zapłaci jednolitą daninę. Przy okazji tej reformy podatkowej rząd chce skończyć z tym, że bogaci płacą niższe podatki niż biedni.Zmiany w podatkach zaczną wchodzić w życie 1 stycznia 2018 r. Dotkną też rolników.

Stawki poszczególnych składowych nowego jednolitego podatku się zmienią, zmienią się też obciążenia dla różnych grup Polaków, jednak ostatecznie wpływy budżetowe mają pozostać na dotychczasowym poziomie. – Nie chcemy ściągać więcej pieniędzy, ale nastąpi przeniesienie obciążeń z grup słabo zarabiających w stronę bogatych – zapewnia minister.

Co prawda przy okazji wielkiej reformy systemu podatkowego nie zniknie KRUS, ale rolnicy mają być częściowo włączeni do nowego systemu. Problem rolników jest specyficzny, bo płacą stawki ryczałtowe. Dopóki nie zaczną liczyćdochodów, nie ma mowy o zmianach – mówił szef KPRM. A na takie zmiany na razie się nie zanosi.

Źródło: Artykuł