Jak zmieni się sposób wypowiadania umowy o pracę w 2016 roku

Jak zmieni się sposób wypowiadania umowy o pracę w 2016 roku

Przepisy dotyczące umów o pracę na czas określony ulegną zmianie – od 2016 roku także w przypadku umów okresowych będą więc obowiązywać okresy wypowiedzenia jak przy kontraktach stałych.

Źródło: Artykuł