Jak zlikwidować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Jak zlikwidować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółkę można założyć w systemie online już w 24h. Inaczej sprawa wygląda, gdy przedsiębiorca chce zakończyć działalność.

Uchwała zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji rozpoczyna proces likwidacji. Zgromadzenie wspólników powinno podjąć uchwałę ustanawiającą likwidatorów oraz określającą sposób reprezentacji spółki w trybie likwidacji wraz z podjęciem tej uchwały wygasa dotychczasowy sposób reprezentacji spółki (łącznie z prokurami) – zgromadzenie wspólników musi podjąć uchwalę o ustanowieniu likwidatorów oraz o zasadach reprezentacji spółki w likwidacji. Najczęściej przyjmuje się jednoosobową reprezentację likwidatora, którym jest dotychczasowy członek zarządu. Protokół z takiego zgromadzenia wspólników musi być sporządzony w formie aktu notarialnego.Od momentu otwarcia likwidacji do firmy spółki dodaje się określenie „w likwidacji”. Rozwiązanie zgłasza się do sądu rejestrowego, załączając protokół zgromadzenia wspólników oraz zgodę likwidatora na ustanowienie likwidatorem wraz ze wskazaniem jego adresu. Opłata od takiego wniosku oraz ogłoszenia wpisu wynosi 350 zł.

Więcej informacji dotyczących przebiegu likwidacji, niezbędnych dokumentów zamieszczono poniżej.

Źródło: Artykuł