Jak rozliczyć spotkanie wigilijne w pracy

Jak rozliczyć spotkanie wigilijne w pracy

Pracodawca nie ustali, ile zjedli i wypili pracownicy na zorganizowanej dla nich wigilii. O rozpoznaniu przychodu u zatrudnionego nie może więc być mowy.

Większość firm ma już zaplanowany termin, miejsce i szczegóły spotkania wigilijnego. Warto zatem zadać sobie pytanie, czy udział w nim będzie dla jego uczestników przychodem ze stosunku pracy, czy kwalifikuje się do nieodpłatnych świadczeń, które zgodnie z art. 12 ust.1 ustawy o PIT stanowią podstawę opodatkowania. A może będzie także stanowić podstawę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?

Źródło: Artykuł