Jak rozliczyć PIT za 2015 rok? Szybsze sposoby i nowe formularze

Jak rozliczyć PIT za 2015 rok? Szybsze sposoby i nowe formularze

PIT za rok 2015 podatnicy rozliczą na nowych formularzach. Mogą też to zrobić za pośrednictwem usługi PFR, czyli wstępnie uzupełnionych zeznań.

W świetle prawa na osobach fizycznych zamieszkałych na terytorium RP ciąży obowiązek podatkowy. Oznacza to, że osoby te są zobligowane do odprowadzania podatku od całości dochodów/przychodów bez względu na miejsce położenia ich źródeł. Niesie to za sobą obowiązek cyklicznego składania zeznań podatkowych do 30 kwietnia po zakończeniu roku podatkowego. Zeznanie trafia do Urzędu Skarbowego w postaci elektronicznej lub tradycyjnego, papierowego formularza.

Źródło: Artykuł