Jak amortyzować samochód osobowy – współwłasność kilku osób

Jak amortyzować samochód osobowy – współwłasność kilku osób

Przedsiębiorca, który nabył składnik majątku wspólnie z członkiem rodziny, może wprowadzić tę rzecz do ewidencji środków trwałych i rozliczać w kosztach odpisy. Gdy obaj prowadzą swoje firmy, wtedy prawo to przysługuje każdemu z nich.

Źródło: Artykuł