Historia BTE – krótka czy zbyt długa?

Historia BTE – krótka czy zbyt długa?

Bankowy tytuł egzekucyjny zakończył swój żywot. W świecie bankowości i relacjach z klientami funkcjonował od 18 lat. Dla jednych będzie to zbyt długa historia tego bankowego przywileju, ocenianego często jako niesprawiedliwy. Inni jeszcze nie raz pewnie za nim zatęsknią.

W obecnie znanej formie bankowy tytuł egzekucyjny funkcjonał od 1997 roku. Wprowadziły go zapisy ustawy Prawo bankowe. W kwietniu tego roku Trybunał Konstytucyjny podjął decyzję o jego niekonstytucyjności, ruszył proces legislacyjny mający na celu jego wycofanie. Zapisy Prawa bankowego dotyczącego bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE) miały stracić moc prawną 1 sierpnia 2016 roku. Stało się to jednak wcześniej. Od 27 listopada 2015 roku banki nie mogą już wystawiać BTE. Przez 18 lat swojego istnienia tytuł ten wzbudzał wiele kontrowersji. Miał równie wielu zwolenników, co przeciwników.

Źródło: Artykuł