Gwiazdowski: Przedsiębiorca – to brzmi dumnie

Gwiazdowski: Przedsiębiorca – to brzmi dumnie

Pojęcie „przedsiębiorca” po raz pierwszy zostało użyte w literaturze przez Richarda Cantillona. Dostrzegł on fakt, że kupcy kupują towary po cenie „pewnej”, by sprzedawać je po cenie „niepewnej”, i zwrócił uwagę na ryzyko tkwiące w takiej działalności, które czyni ich właśnie „przedsiębiorcami”. Przedsiębiorcy to osoby umiejące zachować się na rynku niezrównoważonym i wykorzystać proces przywracania równowagi do osiągnięcia zysku, odpowiedzialne za całą wymianę, które nie należą do jakiejś wyodrębnionej kategorii społecznej – każdy może bowiem zostać przedsiębiorcą. Według Jeana-Baptiste’a Saya funkcją przedsiębiorcy jest „kombinowanie czynników produkcji”, którymi są kapitał, praca i działalność przedsiębiorcy. Frank Knight nazywał przedsiębiorcami tych, którzy odpowiadają za podejmowanie decyzji, co należy zrobić, nigdy nie będąc pewni, czy ich postępowanie jest słuszne i czy przyniesie oczekiwane rezultaty. Ryzyko i niepewność powodują, że nie wszystkie decyzje przedsiębiorcy okazują się słuszne, nie wszystkie przedsięwzięcia kończą się sukcesem.

 

Źródło: artykuł