Fiskusa interesuje aktualny adres zamieszkania

Fiskusa interesuje aktualny adres zamieszkania

Zmiany w NIP nie znoszą całkowicie obowiązku aktualizacji danych przez podatników. Praktycznie wszystkie formularze i deklaracje podatkowe, które będą składane do urzędów skarbowych od 1 stycznia 2012 r., zawierają nową rubrykę: aktualny adres zamieszkania. Ta rubryka ma na celu jedynie wprowadzenie bieżącej aktualizacji wskazanych danych.

 

W związku z tym dane o adresie będzie można zaktualizować dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym lub w każdym dokumencie składanym w ciągu roku w związku z obowiązkami wynikającymi z ustaw podatkowych.

Niezależnie od tego podatnik będzie mógł dobrowolnie zgłosić zmianę miejsca zamieszkania do urzędu skarbowego w nowym formularzu ZAP-3.