Fiskus stawia w tym roku na e-kontrole

Fiskus stawia w tym roku na e-kontrole

Dzięki wykorzystaniu narzędzi informatycznych urzędnicy chcą odzyskać więcej pieniędzy

Ukrywanie dochodów, oszustwa w VAT i akcyzie, handel internetowy czy gospodarowanie środkami 
publicznymi to główne priorytety kontroli skarbowej na 2012 r. Pracownicy fiskusa przyjrzą 
się więc podatnikom aktywnym w sieci, prowadzącym firmy, a niepłacącym należnych podatków 
czy dokonującym sporych zakupów przy niskich zarobkach. 

Na celowniku skarbówki znajdą się też osoby, które nie zgłaszają działalności gospodarczej, 
nagle zniknęły z rejestrów urzędowych, bo przestały składać deklaracje lub zawiesiły 
prowadzenie biznesu.

Każdy, kto śledzi plany kontrolne skarbówki, stwierdzi: to nic zaskakującego. Owszem, 
kontrola skarbowa od kilku lat skupia swoje czynności na tych samych bądź podobnych 
obszarach. Wszystko dlatego, że w nich niezmiennie występuje najwięcej nieprawidłowości.

– Negatywne zjawiska występują najczęściej w zakresie: przestępczości paliwowej, oszustw w 
VAT – przestępstwa karuzelowe, szara strefa, wyłudzenie VAT przez wystawianie fikcyjnych 
faktur, przerzucanie dochodów do podmiotów powiązanych czy nadużycia w gospodarowaniu 
środkami publicznymi oraz mieniem Skarbu Państwa – wymienia Jan Deliś, dyrektor departamentu 
kontroli skarbowej w Ministerstwie Finansów.

Aby poprawić efektywność w ściganiu tego typu nadużyć, ministerstwo chce, aby kontrolerzy 
jeszcze lepiej wykorzystywali posiadane narzędzia. Urzędnicy mają skupić się na pracach 
analityczno-prognostycznych.

Również Najwyższa Izba Kontroli zaleciła skarbowcom: doskonalenie planowania kontrolnego, 
lepsze typowanie do kontroli, poprawę jakości dowodów, tak aby zmniejszyć liczbę wadliwych 
decyzji, szersze wykorzystywanie narzędzi informatycznych do kontroli, a także zwiększenie 
nadzoru nad prowadzonymi postępowaniami. Resort finansów zapewnia, że wytyczne izby weźmie 
pod uwagę w tegorocznych czynnościach.

Zatem 2012 r. będzie kolejnym rokiem walki z szarą strefą. Działania fiskusa, które obejmą 
ukrywanie dochodów przez zarejestrowane firmy oraz niezarejestrowaną działalność 
gospodarczą, mają na celu ograniczenie utraty dochodów państwa z tytułu niezapłaconych 
podatków oraz zapobieganie nierównym warunkom dla działalności prowadzonej przez rzetelnych 
podatników.

Plan kontroli

Mierniki wykonania budżetu zadaniowego przez kontrolę skarbową zaplanowane na rok 2012 
wynoszą odpowiednio:

● Wysokość wpływów budżetowych w wyniku postępowań kontrolnych na 1 tys. kontrolerów Planowana wartość miernika na 2012 r. – 171,66 mln zł

● Wysokość ustaleń w zakresie należności budżetowych na 1 tys. kontrolerów Planowana wartość miernika na 2012 r. – 582,20 mln zł

● Liczba zakończonych postępowań kontrolnych na 1 tys. kontrolerów Planowana wartość miernika na 2012 r. – 2766,5.

 

Opracowała: Ewa Matyszewska