Fiskus sięgnie po pieniądze dłużnika za granicą

Fiskus sięgnie po pieniądze dłużnika za granicą

W życie weszła ustawa z 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz.U. Poz. 1289), ułatwiająca ściąganie polskich podatków z majątku zgromadzonego zagranicą.

Polski fiskus może ściągnąć zaległości z tytułu m.in. VAT, PIT, CIT czy PCC oraz podatku od nieruchomości. Chodzi o należności, których wysokość wynosi minimum 1,5 tys. euro a termin płatności nie przekroczył 5 lat, a w szczególnych przypadkach 10 lat.

Aby wszcząć procedurę trzeba wypełnić wniosek o odzyskanie należności pieniężnych oraz dołączyć jednolity tytuł wykonawczy. Przepisy zakazują organom podatkowym najpierw przeprowadzić egzekucję w Polsce, można jednak bezpośrednio sięgnąć po zagraniczne środki, jeżeli wystąpią ku temu pewne okoliczności. Ustawa przewiduje również procedurę odwoławczą w przypadku zarzutów w sprawie jednolitego tytułu wykonawczego.

Przy ściąganiu należności polskiego podatku stosowane będą przepisy o postępowaniu egzekucyjnym danego kraju, może być to egzekucja z rachunku bankowego lub z posiadanego majątku. Przepisy te działają w obie strony tzn., zagraniczne urzędy będą mogły się zgłosić do nas by egzekwować zaległości zagranicznych podatników  z ich majątku posiadanego w Polsce.

Źródło: artykuł