Firma w spadku i darowiźnie: Bezpieczne formy prawne dla sukcesji biznesu

Firma w spadku i darowiźnie: Bezpieczne formy prawne dla sukcesji biznesu

Prowadzenie działalności indywidualnej jest zarówno ryzykowne w kontekście zdarzeń losowych, jakie mogą spotkać przedsiębiorcę, jak i w ramach planów sukcesyjnych. Wynika to m.in. z faktu, że odpowiedzialność przedsiębiorcy indywidualnego nie jest ograniczona do składników przedsiębiorstwa, ale obejmuje cały jego majątek. W przypadku jego śmierci wygasa numer NIP, nie jest więc możliwa sprzedaż towarów i usług ani korzystanie z kas fiskalnych, utrudniony jest dostęp do kont bankowych, a zawarte umowy, co do zasady, wygasają. W takim przypadku spadkobierca musi tworzyć swoje własne przedsiębiorstwo.

Bezpieczniejsze dla codziennego prowadzenia działalności i skuteczniejsze dla sukcesji jest przejście do prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki prawa handlowego. Spółki te w większości oferują znacznie większy lub nawet całkowity stopień ochrony majątku prywatnego wspólników.Co więcej, w przypadku aportu przedsiębiorstwa, przedsiębiorca skorzysta z sukcesji podatkowej, co znacznie ułatwi rozliczenia i kontynuowanie dotychczasowej działalności, choć zaznaczyć trzeba, że aport nie daje pełnej ciągłości w każdym aspekcie.

Źródło: Artukuł