Firma nie poinformuje o prowadzonej działalności

Firma nie poinformuje o prowadzonej działalności

Prawo pracy

Pracodawca rozpoczynający działalność nie będzie już musiał zawiadamiać inspekcji pracy i sanitarnej o jej miejscu, rodzaju i zakresie. Zostanie zwolniony z takiego obowiązku także w sytuacji, gdy zmieni warunki prowadzonej działalności (w szczególności profil produkcji lub stosowane technologie).

Tak wynika z ustawy z 9 lispodada 2012 r. o zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw, którą wczoraj bez poprawek przyjął Senat. Teraz trafi ona do podpisu prezydenta.

Zmiany nie oznaczają, że inspekcja pracy lub sanitarna zostaną pozbawione informacji o tworzonych miejscach pracy.

Nowe przepisy zobowiązują urzędy statystyczne do przekazania Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgromadzonych informacji o podmiotach deklarujących zatrudnienie pracowników wraz z nadanym im numerem identyfikacyjnym. Będą to robić z urzędu, kwartalnie i nieodpłatnie.

Łukasz Guza

lukasz.guza@infor.pl

Etap legislacyjny

Skierowane do podpisu.