Firma może rozwiązać umowę z powracającą matką

Firma może rozwiązać umowę z powracającą matką

Ochrona kobiet wracających z macierzyńskiego, nie jest do końca taka pewna. Jeżeli firma jest w likwidacji, została ogłoszona upadłość, czy są podstawy do dyscyplinarnego zwolnienia, pracownik nie ma pewności, iż wróci na swoje miejsce pracy. Są to jednak szczególne przypadki. Jeśli natomiast pracownik zostanie niesłusznie zwolniony, może obciążyć pracodawcę poprzez decyzję sądu, otrzymywaniem wynagrodzenia za czas zwolnienia  z pracy.

 

Więcej na Kancelaria Online: E-Sekretariat