Faktura zaliczkowa i końcowa po zmianach

Faktura zaliczkowa i końcowa po zmianach

Faktura zaliczkowa wystawiana jest w związku z rozliczeniem otrzymanych zaliczek przyporządkowanych do określonej dostawy mającej nastąpić w przyszłości. Zaliczki są zwykle wykorzystywane przy kosztownych przedsięwzięciach, w celu pozyskania części środków na jego wykonanie. Jeżeli zamówienie wykonane jest zgodnie z postanowieniami, zaliczka zostaje rozliczona w cenie towaru bądź usługi. Pociąga to za sobą konieczność prawidłowego udokumentowania operacji.

Źródło: artykuł