Elektronicznych deklaracji podatkowych nie składamy przez ePUAP

Elektronicznych deklaracji podatkowych nie składamy przez ePUAP

Deklaracje i informacje podatkowe przesyłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisywane profilem zaufanym ePUAP i przesyłane za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej..

 

Źródło: artykuł