Elektroniczny PIT ponownie złożymy bez e-podpisu

Elektroniczny PIT ponownie złożymy bez e-podpisu

Zeznania roczne PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2011 rok prześlemy przez internet, stosując pięć cech osobowych zamiast podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem.

W Dzienniku Ustaw z 5 stycznia 2012 r. pod poz. 18 zostało opublikowane rozporządzenie ministra finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Wynika z niego, że podpisując e-PIT, wystarczy podać: imię, nazwisko, datę urodzenia, identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL) oraz kwotę przychodu z zeznania za 2010 rok.