Ekologiczna biurokracja utrudnia prowadzenie firm

Ekologiczna biurokracja utrudnia prowadzenie firm

Będziemy Państwu mogli zaoferować swoją pomoc w zakresie sprawozdań dotyczących emisji zanieczyszczeń do środowiska, jak tylko będziemy mieli wszystko wyjaśnione.

OCHRONA ŚRODOWISKA |Przedsiębiorcy muszą sami ustalić, które aż z 34 sprawozdań 
dotyczącących emisji zanieczyszczeń do powietrza ich obowiązują

 

Pierwsze ekologiczne sprawozdania trzeba składać już do końca stycznia. Dotyczą one opłat za 
korzystanie ze środowiska.

 

Muszą je składać i najmniej­i przedsiębiorcy, i wielkie firmy. Rozliczają się za pobór wód 
oraz odprowadzanie ścieków.

Powietrze najważniejsze
Największej grupy dotyczą sprawozdania za emisje do powietrza. Muszą je składać choćby ci, 
którzy mają samochody czy piece grzewcze. Ale nie tylko. Rozliczyć musi się też firma, która 
maluje pasy na jezdni lub ogrodzenie miejskiego urzędu. Robią to także te, które zdejmują 
azbest, i te, które wożą pasażerów czy towary.

Jak wyliczyli dla nas specjaliści, przedsiębiorców zajmujących się różnymi rodzajami 
działalności obowiązują aż 34 sprawozdania dotyczące emisji gazów i pyłów. I nie zawsze 
chodzi o wielkie elektrownie, zakłady chemiczne czy huty. Przykładowo z substancji 
niekorzystnie wpływających na warstwę ozonową muszą się rozliczać właściciele samochodów 
–chłodni czy warsztatów naprawiających urządzenia chłodnicze lub klimatyzację.

W wiele miejsc
Sprawozdania przesyła się w różne miejsca – do urzędów marszałkowskich, wojewódzkich 
inspektorów ochrony środowiska, głównego inspektora ochrony środowiska, Głównego Urzędu 
Statystycznego, Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, a niekiedy – 
bezpośrednio lub za pośrednictwem krajowych urzędów – do Unii Europejskiej.

– Proces deregulacji zapoczątkowany w Unii Europejskiej w wypadku obowiązków środowiskowych 
zamienił się w proces ich rozszerzania pod szczytnymi hasłami ochrony środowiska – mówi 
Andrzej Sadowski, prezes Cen­trum im. Adama Smitha. – Sądzę, że obowiązki sprawozdawcze i 
rejestracyjne generują większe koszty niż korzyści związane z prowadzeniem programów 
środowiskowych.

Niejasne przepisy
Bardzo często trudno jest odpowiedzieć na pytanie, kogo należy danymi obowiązkami obciążyć. 
Czy np. firmę usługowo malującą elewację siedziby innego przedsiębiorcy, czy może 
właściciela budynku.

Jeszcze więcej problemów dotyczy sprawozdań w sprawie odpadów, które na ogół nie wiążą się z 
opłatami. Nie wiadomo np., jak kwalifikować odpadowe tonery czy odpady medyczne.

Jednostki medyczne często mają kłopoty z kwalifikowaniem odpadów medycznych, a poziom wiedzy 
o tym jest niski nawet wśród urzędników. – Często występuje rozbieżność między placówkami 
medycznymi, instytucją kontrolującą a firmą unieszkodliwiającą odpady medyczne – mówi 
Sylwester Kwiatkowski, specjalista z firmy EKO–EMKA. – Dotyczy to m.in. odpadów stanowiących 
pozostałości z żywienia pacjentów.

 

Opracowała: ZO­FIA JÓŹ­WIAK