Dzień wolny za święto przypadające w dzień wolny od pracy

Dzień wolny za święto przypadające w dzień wolny od pracy

W 2014 roku pracownicy mają do przepracowania o jeden dzień mniej niż w 2013 r., czyli w sumie 2000 godzin.W 2013 r. powróciliśmy do dawnych zasad udzielania dnia wolnego za święto które przypada w dzień wolny od pracy. Stary przepisy który obowiązywał przez 2 lata, przewidywał on iż święto przypadające w dniu wolnym pracownika nie obniżało wymiaru czasu pracy. Pracodawcy nie musieli więc oddawać zatrudnionym wolnego dnia w innym terminie.

Po wyroku TK z 2 października 2012 r. nastąpił powrót do wcześniejszej reguły: święto wypadające w dzień wolny, zwykle w sobotę, obniża czas pracy o 8 h. Pracodawcy muszą udzielić pracownikom dnia wolnego w innym terminie, o ile dniem świątecznym nie jest niedziela.

W tym roku w sobotę wypadają dwa święta: 3 maja oraz 1 listopada.Jeśli pracodawca nie da pracownikowi dnia wolnego będzie on mieli roszczenie o wypłatę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Bez zmian pozostaje 6 stycznia – Święto Trzech Króli – nadal będzie dniem wolnym od pracy.

Nowelizowane w 2013 r. przepisy kodeksu pracy zakładają, iż czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Może być on przedłużony, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy.

Źródło: artykuł