doradcy podatkowi

doradcy podatkowi

Artur Lubicz-Psochowski
mgr Artur Lubicz-Posochowski
Absolwent Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach Wpisany na listę doradców podatkowych w dniu 7 września 1998r z numerem 7366. Posiada świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 33813/02 uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Specjalizacja :

  • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
  • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
  • podatek od towarów i usług ( VAT)
  • optymalizacja podatkowa
  • reprezentacja w sporach sądowych i postępowaniach podatkowych
Lucyna Słota
mgr Lucyna Słota
Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach Wpisana na listę doradców podatkowych w dniu 29 stycznia 1999r z numerem 8634. Posiada świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 81/95 uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Specjalizacja:

  • podatek dochodowy od osób fizycznych
  • ustawa o rachunkowości.