Dodatkowe badanie techniczne samochodu

Dodatkowe badanie techniczne samochodu

Podatnicy wykorzystujący samochody w swojej działalności, których konstrukcja wskazuje że ich podstawowe przeznaczenie dotyczy prowadzenia działalności, wyklucza ich użycie do celów prywatnych lub użytek ten jest nieistotny są zobowiązani przeprowadzić do końca czerwca tego roku dodatkowe badania techniczne.

Badania wydane przed 1 kwietnia czyli przed zmianą przepisów tracą swoją moc prawną i będą musiały zostać powtórzone ze względu na zmianę katalogu pojazdów.

Jeżeli przed 1 lipca pojazd zostanie sprzedany a nie miał zrobionego dodatkowego badania technicznego musi ono zostać zrobione najpóźniej na dzień poprzedzający dzień sprzedaży.

Wyjątkiem są samochody mające jeden rząd siedzeń, oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą klasyfikowanych jako: wielozadaniowy, van, dla których zaświadczenia zostały wydane przed 1 kwietnia są nadal ważne o ile w tych pojazdach nie zostały wprowadzone zmiany powodujące niespełnienie warunków technicznych uprawniających do pełnego odliczenia VAT.

Źródło: artykuł