Dobre imię firmy mogą naruszać także insynuacje

Dobre imię firmy mogą naruszać także insynuacje

Dobre imię firmy może zostać naruszone także wtedy, gdy zarzuty wobec niej nie zostały wyrażone wprost. Liczy się bowiem ogólny wydźwięk.

TEZA Dla oceny, czy doszło do naruszenia dobra osobistego, decydujące znaczenie ma nie tyle subiektywne odczucie osoby żądającej ochrony prawnej, ile to, jaką reakcję wywołuje w społeczeństwie to naruszenie. Przy czym należy brać pod uwagę całokształt okoliczności, a nie np. zwrot wyrwany z całej wypowiedzi.

Źródło: Artykuł