Do wysyłki trzeba doliczyć VAT

Do wysyłki trzeba doliczyć VAT

Orzeczenie 
Podatnik, który sprzedaje przez internet towary i wysyła je klientom, musi powiększyć kwotę 
należną od nabywcy o koszty przesyłki i opodatkować je VAT. 

Koszt usługi poczty jest częścią świadczenia zasadniczego i stanowi element kosztu należnego 
od nabywcy. Oba świadczenia (towar i jego dostawa) są jedną usługą, złożoną z dwóch 
elementów.

Sąd uznał, że podatnik nie może refakturować usługi przesyłki z 0-proc. stawką 
VAT. Do stosowania tej stawki jest uprawniona bowiem poczta. Sąd przypomniał też, że przepisy unijnej dyrektywy przewidują wyłączenie z VAT kosztów 
związanych z wysyłką towarów poniesionych w imieniu klientów. Warunkiem zastosowania 
wyłączenia jest działanie w imieniu i na rzecz nabywcy. Trzeba mieć upoważnienie, z którego 
wynika, że sprzedawca może w imieniu nabywcy zawrzeć umowy z pocztą na dostarczenie towarów. 
Wyrok jest nieprawomocny.

 

Opracował: Łukasz Zalewski