Do dzisiaj trzeba składać zapotrzebowanie na banderole!

Do dzisiaj trzeba składać zapotrzebowanie na banderole!

Specjalnym drukiem przedsiębiorca powinien poinformować Ministerstwo Finansów  jakie zapotrzebowanie ma na znaki akcyzy.

Firma, która musi znakować produkty (nowe bądź sprowadzane z zagranicy), banderolami akcyzowymi powinna do Dzisiaj poinformować departament podatku akcyzowego i ekologicznego w MF, o tym jakie mniej więcej zapotrzebowanie będzie miał na banderole. Trzeba podać odpowiednią ilość znaków podatkowych, jak i legalizacyjnych.

Banderole podatkowe nakłada się na nowe produkty lub importowane. Natomiast legalizacyjne naklejane są na banderole uszkodzone lub nieważne.

Jeżeli produkt, który powinien, nie jest oznakowany banderolą, kara grzywny grozi sprzedawcy, jak i również nabywcy produktu.