Do Dzisiaj można rozliczyć się przez pracodawcę!!

Do Dzisiaj można rozliczyć się przez pracodawcę!!

Jeśli pracownik chce się rozliczyć PIT za 2011 rok przez pracodawcę musi do dzisiaj czyli tj. 10 stycznia 2012r. przekazać wypełniony PIT 12. Jeśli pracownik się spóźni to będzie musiał sam rozliczyć zeznanie podatkowe.

 

Zdaniem ekspertów rozliczenie za pośrednictwem zakładu pracy jest korzystne tylko dla tych dla podatników, którzy uzyskują przychody z jednego źródła i nie mogą korzystać z żadnych ulg podatkowych.

Płatnik, rozliczając podatek, uwzględnia tylko podstawowe odliczenia (tj. koszty pracownicze, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne).

Jeśli podatnik, będzie chciał zmienić deklaracja samodzielnie ją obliczając, a w urzędzie będzie się znajdował PIT od płatnika, wtedy traktowane jest to jak korektę i trzeba uiścić do tego stosowne pismo.