Do 23 stycznia trzeba zgłosić rezygnację z ksiąg

Do 23 stycznia trzeba zgłosić rezygnację z ksiąg

Rachunkowość 
Limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2012 roku wynosi 5 293 440 zł. Jest to ponad 500 
tys. zł więcej niż dla 2011 roku, gdy wynosił on 4 784 400 zł. Kryzys finansowy mógł wpłynąć 
na spadek przychodów podmiotów. Może to oznaczać, że wiele podmiotów, które prowadziły 
księgi rachunkowe w 2011 roku, będzie mogło w tym roku z nich zrezygnować. Dotyczy to tylko 
osób fizycznych, spółek cywilnych i jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz 
spółdzielni socjalnych.

 

Katarzyna Osińska, ekspert z Eca Auxilium przypomina, że rezygnacja z prowadzenia ksiąg 
rachunkowych wiąże się z obowiązkiem informacyjnym. Zgodnie z par. 10 ust. 2 rozporządzenia 
ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i 
rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.) w ciągu 20 dni od założenia podatkowej 
księgi należy poinformować o tym urząd skarbowy. W 2012 roku czas na złożenie zawiadomienia 
o zmianie ewidencji jest do 23 stycznia, ponieważ 21 stycznia przypada w sobotę (licząc 20 
dni od 1 stycznia 2012 r.).

– Zawiadomienie to ma charakter niesformalizowany, gdyż ustawodawca nie przewidział dla 
dopełnienia tego obowiązku specjalnego druku – twierdzi Katarzyna Osińska.

Wystarczy więc złożyć oświadczenie najlepiej na piśmie, w którym podaje się dane 
identyfikujące podatnika oraz informację o rezygnacji z prowadzenia ksiąg rachunkowych w 
związku z nieprzekroczeniem ustawowego limitu przychodów.

 

Źródło: Pani Agnieszka Pokojska