Dotyczy: firm posiadających siedzibę na terenie miasta Katowice

Dotyczy: firm posiadających siedzibę na terenie miasta Katowice

Dnia 14 kwietnia ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń i składek ZUS w minimalnej wysokości 50% (minimalny spadek obrotów przez dwa miesiące, w porównaniu z takim samym okresem roku poprzedniego musi wynieść 30%).
UWAGA! Wnioski są przyjmowane przez 14 dni, potem nie będzie takiej możliwości.
W razie pytań można dzwonić do Doradcy Podatkowego Artura Lubicz-Posochowskiego 32/787-64-64

https://katowice.praca.gov.pl/-/12095062-nabor-wnioskow-mikroprzedsiebiorcow-malych-i-srednich-przedsiebiorcow