Dentysta powinien wydać nam paragon

Dentysta powinien wydać nam paragon

Resort finansów nie zamierza czynić wyjątku dla stomatologów, bez względu na to, w jaki sposób się rozliczają. Muszą mieć kasę fiskalną, nawet gdy stosują kartę podatkową

Otrzymanie paragonu fiskalnego od stomatologa ułatwia pacjentowi dochodzenie roszczeń w przypadku źle wykonanej usługi – podkreśla Ministerstwo Finansów.

Uciążliwy obowiązek

W odpowiedzi na interpelację poselską (nr 11401) resort odniósł się do obowiązku posiadania kas fiskalnych przez lekarzy dentystów. Jak wynika z interpelacji, w przypadku stomatologów rozliczających się kartą podatkową jest to uciążliwy i zbędny obowiązek. Takie osoby są zwolnione z konieczności prowadzenia ewidencji przychodów, muszą jednak wydawać paragony z kasy fiskalnej. Tymczasem wydatków poniesionych w prywatnych gabinetach pacjenci i tak nie mogą w żaden sposób uwzględnić w rozliczeniu podatkowym. Z kolei przychody lekarza odnotowane na kasie fiskalnej nie mają żadnego wpływu na wysokość zryczałtowanego podatku płaconego w formie karty.

Ochrona konsumentów

Ministerstwo Finansów nie podziela tych zastrzeżeń. Argumentuje, że podstawowym kryterium decydującym o obowiązku posiadania kasy jest status nabywcy świadczeń (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub rolnik ryczałtowy). Usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej zostały objęte obowiązkiem ewidencjonowania przy użyciu kas 1 maja 2011 r. i dotyczy to także podatników opłacających zryczałtowany PIT w formie karty podatkowej. Podlegają oni ogólnym zasadom ewidencjonowania sprzedaży, a więc są zobowiązani do stosowania kas w związku z przekroczeniem kwot uprawniających do zwolnienia (od 1 stycznia 2013 r. jest to jednolity limit w wysokości 20 tys. zł zarówno dla przedsiębiorców kontynuujących działalność jak i dla nowych firm – przyp. red.).

Ministerstwo podkreśla, że obowiązek stosowania kas służy przede wszystkim ochronie konsumenta. Rejestracja transakcji skutkuje wydaniem paragonu fiskalnego. Zawiera on dane, które umożliwiają konsumentowi identyfikację kontrahenta i dochodzenie swoich uprawnień z tytułu reklamacji.

Zdaniem resortu nie można więc zgodzić się z opinią, że ewidencjonowanie sprzedaży na kasie rejestrującej przez lekarzy dentystów rozliczających się w formie karty podatkowej jest niepotrzebne.

Ważne

Z dniem 1 maja 2011 r. objęto obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych czynności świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (PKWiU 85) oraz podatników na karcie podatkowej

Magdalena Majkowska

magdalena.majkowska@infor.pl